• Boks sport zalynda bedenterbiýe maşklary bilen meşgullanýan ýaş sportçy aýalyň gapdal görnüşi

Biz Leeton

2003-nji ýylda Hytaýda fitnes önümleriniň iň irki öndürijilerinden biri bolan “Rudong Xuanqin Sport Co., Ltd.” -ni döretdik.On ýyldan gowrak ösüşden soň, 2014-nji ýylda Nantong Leeton Fitness Co., Ltd.-ni döretdik.kompaniýa import we eksport söwdasynda ýöriteleşendir.Jiangsu welaýatynyň Nantong şäheriniň Rudong etrabynyň Matang senagat parkynda ýerleşdik;zawod, ofis meýdany, ussahana we ammar ýaly 26,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar.

kompaniýa_intr_ico

ýyldyz önümleri

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Habar merkezi

Fitnes höwesjeňleriniň umumy saýlawy

Zawodymyz doly depginde: Önümçilik bilen meşgullanýan döwür

Zawodymyz doly depginde: Işli döwür ...

Soňky döwürde fitnes enjamlaryny öndürmek pudagynda öňegidişliklerimizi dowam etdirýärkäk, kompaniýamyz işjeňlik bilen meşgullanýar.Unwav bilen ...
Dynç almagy: Çuňňur dokumalary ýeňilleşdirmek üçin köp sanly beden massa rol rolik taýagy

Dynç almagy: Düwürtikli beden massa ry r ...

Häzirki döwürde çalt depginde ösýän dünýäde stresden dynmagyň we dynç almagy ösdürmegiň ýollaryny tapmak köpler üçin ileri tutulýan meselä öwrüldi.Ajaýyp ukyby bilen ...
Ynkylap uzalmagy: Çeýeligi we hereketi ýokarlandyrýan ýoga tigir

Ynkylap uzalmagy: ogaoga tigir ...

Fiziki taýdan sagdyn bolmak ugrunda ýoga amaly, çeýeligi, güýçliligi we aň-düşünjäni ýokarlandyrmak ukyby bilen meşhurlyk gazandy.Gaoga ...
Çaganyň gimnastika tejribesini sekizburç ýassyklar bilen ösdüriň

Çagaňyzyň gimnastika çykdajylaryny güýçlendiriň ...

Gimnastika diňe bir beden taýdan sagdynlygy ösdürmän, eýsem çagalarda tertip-düzgüni, çeýeligi we özüne bolan ynamy ösdürýän sport görnüşidir.Has giňişleýin ...
Fitnesiň öwrülişigi: Nantong Leetonyň kesiş gyrasy enjamlary we durnukly çözgütleri

Fitnesiň öwrülişigi: Nantong Leeton & # ...

Nantong Leeton Fitness Co., Ltd. fitnes pudagynda öňdebaryjy bolup, adamlaryň häzirki zaman enjamlary bilen maşk ediş usullaryny üýtgedýär ...