Hex rezin örtükli guýma demir dambbell

Gysga düşündiriş:

Dambbelller dürli maşklar üçin ulanylyp bilner, bedeniň esasy myşsa toparlaryny nyşana alýan islendik köp bogunly hereket üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: rezin + guýma demir
Ölçegi: 1-50kg / sany
Reňk: gara ýa-da reňkli rezin (ýöriteleşdirilen)
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 1000kg

Önümiň beýany

jikme-jiklik
jikme-jiklik

Dambbelller sport zallarynda we öýlerde dürli maşklar üçin giňden ulanylýar, bedeniň doly türgenleşigi ýa-da belli bir myşsa toparlary üçin ajaýyp gural.

Upperokarky we aşaky bedeniňize bu dambbell agramlary bilen manyly güýç öwrediň.Her agramda aňsat heläkçilikleriň öňüni almak üçin süýşmeýän tutawaçly gaty metal tutawaç bar.Bu dambbelller sizi gollaryňyzda, egniňizde, arka myşsalaryňyzda güýçlendirýär.Sagdyn endikleri etmegi aňsatlaşdyryň.

“Hex Dumbbells” gaty demirden ýasalýar we sesleri azaltmak we poluňyzdaky könelmegi we dambbellleriň özleri üçin agyr, rezin bilen örtülen kelleleri bar.Tekiz altyburç kelleler togalanmagynyň öňüni alýar we has aňsat saklamaga mümkinçilik berýär.Sport Hex dambbelllerinde ergonomiki taýdan islendik tutma stilinde berk, ýöne rahat duýmak üçin döredilen hrom bilen örtülen tutawaçlar bar, dokumaly tutawaç iň güýçli türgenleşikleriňizde ygtybarly gözegçilik etmek üçin der bilen göreşýär.

Haryt amaly

Amaly gurluşyk, agramyňyzy düşürmek howpuny azaldyp, goşmaça goldaw berýär.Her bir dambbell aýratynlykda satylýar, şonuň üçin zerurlyklaryňyza laýyk gelýän agram toplumyny gurup bilersiňiz.

Dambbellleri ulanmak we saklamak aňsat we islendik fitnes derejesi üçin ajaýyp türgenleşik gurallarydyr.Dambbelller toplumy, köp ýer talap etmezden, skwatlar, liftler, pressler we hatda izolirlenen maşklary öz içine alýan islendik maşklary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berer.

Güýç gurmak, ýag ýakmak ýa-da saz düzmek isleýän her bir adam üçin dambbelller bilen mugt agram türgenleşigi has täsirli bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň