Partlamaga garşy ýoga topy

Gysga düşündiriş:

Partlama garşy ýoga topy, ýoga we fitnes düzgüniňize ajaýyp goşundy.Bu innowasion maşk topy, maşkyňyzy indiki derejä çykarmak üçin özboluşly massa function funksiýasyny goşmak bilen has ýokary goldaw we rahatlyk üpjün etmek üçin döredildi.Partlama garşy dizaýny we köp peýdasy bilen, täze halaýan türgenleşigiňize öwrüler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: PVC
Ölçegi: 45/55 / ​​65cm
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500 set / reňk

Önümiň beýany

ýaryşa garşy ýoga topy (2)
ýaryşa garşy ýoga topy (4)

Bu ajaýyp önümiň özeni, hatda iň güýçli türgenleşiklerde hem sizi howpsuz saklamak üçin partlama garşy tehnologiýa.Qualityokary hilli materiallardan ýasalan bu ýoga topy, döwülmek ýa-da deflýasiýa howpy bolmazdan berk türgenleşiklere garşy durmak üçin niýetlenendir.Bu aýratynlyk, duruşyňyza, deňagramlylygyňyza we umumy fitnes maksatlaryňyzy alada goýman, maşk işleriňiz bilen doly meşgullanmaga mümkinçilik berýär.

Bu ýoga topy diňe bir ýoga höwesjeňleri üçin däl, eýsem umumy fitnesini ýokarlandyrmak isleýän şahsyýetler üçinem.Pilatesden, esasy güýçlendiriji maşklardan lezzet alýarsyňyzmy ýa-da diňe türgenleşigiňize ýakymly ys bermek isleseňiz, bu köpugurly top sizi örtdi.Onuň ululygy we durnuklylygy dürli türgenleşikler üçin ajaýyp binýady üpjün edýär, bu size özüňize garşy çykmaga we dürli fitnes mümkinçiliklerini öwrenmäge mümkinçilik berýär.

Mundan başga-da, bu topyň goşmaça peýdalary bar.Has gowy duruşy ösdürýär, ýadrosy güýçlendirýär, deňagramlylygy ýokarlandyrýar we umumy çeýeligi ýokarlandyrýar.Şeýle hem gan aýlanyşygyny gowulaşdyrmaga, myşsalaryň agyrysyny azaltmaga we türgenleşiklerden soň has çalt dikelmegine kömek edýär.Bu fitnes guraly, hakykatdanam, täze başlaýanlaryň we tejribeli fitnes höwesjeňleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin düzülen oýun çalşygydyr.

Bu ýoga topy diňe bir işlemän, eýsem owadan hem.Sleumşak, döwrebap dizaýny bilen islendik fitnes gurşawyna üznüksiz garyşýar.Öýüňizde rahatlykda ýoga bilen meşgullanýarsyňyzmy ýa-da professional studiýada işleýärsiňizmi, bu ýoga topy türgenleşik meýdançanyňyzyň görnüşini aňsatlaşdyrar.

Ulanyşyň aňsatlygyny üpjün etmek üçin ýarylmaga garşy ýoga topy howa nasosy we ýerine ýetirilmegi aňsat görkezme bilen gelýär.Bu ýoga topuny türgenleşikleriňize goşup başlamak üçin hünärmen bolmak hökman däl.Diňe görkezmelere eýeriň we onuň hödürleýän köp sanly peýdasyny alarsyňyz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň