Premium ýarym top balans tälimçisi

Gysga düşündiriş:

Gaoga tejribäňizi güýçlendirmek we türgenleşikleriňizi täze belentliklere çykarmak üçin döredilen öwrülişik önüm.Bu innowasiýa we köpugurly fitnes guraly islendik öý sport zalyna ýa-da studiýa üçin ajaýyp goşundy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: PVC, ABS
Ölçegi: 23 x 23 x 9,8 dýuým
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 300pc / reňk

Önümiň beýany

ýarym balans topy (1)
ýarym balans topy (2)

“Yoga Half Balance Ball” -yň merkezinde dürli maşklar üçin durnuksyz ýer berýän ýarym tegelek durnuklylyk topy bar.Çydamlylygy üpjün etmek we gündelik ulanyşa garşy durmak üçin ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Üýtgeşik dizaýnda bir tarapynda tekiz platforma, beýleki tarapynda tegelek gümmez bar, türgenleşigiň üýtgemegine çäksiz mümkinçilikler hödürleýär.

Başlangyç ýa-da tejribeli ýoga bolsaňyzam, “ogaoga ýarym deňagramlylyk topy” deňagramlylygyňyza, esasy güýjüňize, durnuklylygyňyza we çeýeligiňize garşy çykmak üçin ajaýyp ýoldaşdyr.Köpugurly dizaýny, adaty ýoga pozalary, deňagramlylygy öwretmek, esasy maşklar, güýç taýýarlygy we reabilitasiýa maşklaryny öz içine alýan dürli maşklary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

Bu önümiň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri hem köp taraplylygydyr.“Half Balance Yoga Ball” bilen, türgenleşigiňizi aýratyn zerurlyklaryňyza laýyk edip, tekiz we tegelek taraplaryň arasynda aňsatlyk bilen geçip bilersiňiz.Tekiz platforma durýan pozalary, öýkenleri, skatlary we Pilates maşklaryny ýerine ýetirmek üçin amatlydyr.Beýleki tarapdan tegelek gümmezler, myşsalaryňyzy has gowy çekýän, her hereketi has kyn we täsirli edýän durnuksyz ýer berýär.

Gaoga gümmezi hem düzülip, ​​kynçylyk derejesini fitnes derejäňize laýyklaşdyrmaga mümkinçilik berýär.Topa howa goşmak ýa-da goýbermek bilen, has az durnuklylygy üpjün etmek üçin berkligi sazlap bilersiňiz.Bu, täze başlaýanlardan başlap, öňdebaryjy hünärmenlere çenli ähli fitnes derejesindäki adamlar üçin amatly bolýar.

Mundan başga-da, bu önüm howpsuzlygy göz öňünde tutup döredildi.Gaoga ýarym balans topunyň süýşmeýän ýeri, durnukly saklanmagy üpjün edýär, maşk wagtynda heläkçilik ýa-da şikes ýetmek howpuny azaldýar.Çydamly gurluşyk we partlama garşy tehnologiýa, rahatlygyňy üpjün edýär, aşa basyşda-da topuň üýtgemezligini üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň