PVC göz ýaşardyjy maşk ýoga mat

Gysga düşündiriş:

Gaoga we türgenleşik işleriňiz üçin iň oňat ýoldaş bolan “PVC Rip stop” maşk ýoga mat bilen tanyşdyrmak.Jikme-jikliklere iň uly üns bilen döredilen bu düşek, çydamlylygyň, rahatlygyň we işlemegiň nusgasydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: PVC
Ölçegi: 68 "L x 24" W x 0,25 "Th (özleşdirilen)
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 1000 sany / reňk

Önümiň beýany

PVC göz ýaşyna garşy maşk ýoga mat (3)
PVC göz ýaşyna garşy maşk ýoga mat (4)

Qualityokary hilli PVX materialdan ýasalan ýoga matalarymyz, islendik türgenleşigiň berkligine garşy durmak üçin ýörite döredildi.Ripstop, güýçli ýoga pozalarynda ýa-da berk türgenleşiklerde-de düşegiň üýtgemezligini üpjün edýär.Wagtyň geçmegi bilen ýaramazlaşyp başlaýan könelen matalar bilen hoşlaşyň - PVC Ripstop maşk ýoga matamyz dowam eder.

Gaoga matamyzyň galyňlygy goldaw bilen ýassygyň arasynda iň oňat deňagramlylygy üpjün edýär.6 mm (ýa-da ýöriteleşdirilen galyňlyk) galyňlyk, bogunlaryňyzy goramak we dürli maşklar üçin amatly ýer bilen üpjün etmek üçin ýeterlik örtük berýär.Gaoga, Pilates bilen meşgullanýarsyňyzmy ýa-da diňe gündelik uzaldyş işiňiz bilen meşgullanýarsyňyzmy, düşegimiz siziň işiňiz üçin ajaýyp esas döreder.

Gaoga bilen meşgullanmagyň asuda we ünsli bolmagyny talap edýäris.Şonuň üçin PVC Ripstop maşklary ogaoga Mat, tejribe wagtynda elleriňizi we aýaklaryňyzy ygtybarly saklap, süýşmezlik üçin döredildi.Mundan beýläk süýşmek we duruşyňyza zyýan bermezlik - düşegimiz sizi durnukly we tutuş türgenleşigiňizde jemlär.

Diňe ýoga matalarymyz işlemän, arassalamak we saklamak üçin ajaýyp aňsat.Hapa ýa-da der aýyrmak üçin her gezek ulanylandan soň çygly mata bilen süpüriň.PVC materialy çyglylyga garşy bolup, islendik terli türgenleşik üçin ajaýyp edýär.Düşegiňiziň täze we arassaçylyk bilen, indiki türgenleşigiňize taýyn boljakdygyna arkaýyn bolup bilersiňiz.

Çydamlylygy we işleýşinden başga-da, PVC ripstop maşk ýoga matam ekologiýa taýdan arassa.Ftalat, lateks we agyr metallar ýaly zyýanly himiki maddalardan azat.Sagdyn we dowamly durmuş ýörelgesini ösdürmäge ynanýarys we düşeklerimiz bu ygrarlylygyň subutnamasydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň