Gaoga üçin ýumşak EVA köpük rolik

Gysga düşündiriş:

Gaoga tejribäňizi ýokarlandyrmak we iň ýokary rahatlyk we goldaw bermek üçin döredilen iň soňky sport aksessuarlary bolan “ogaoga” üçin “Softumşak EVA köpük rolikini” hödürlemek.Premium materiallar we innowasiýa dizaýny bilen ýasalan bu EVA köpükli rolik, ýoga we fitnes dünýäsinde oýun çalşygydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Material: EVA
Ölçegi: 45/60 * 15 sm
Reňk: Custöriteleşdirilen
Logotip: omöriteleşdirilen
MOQ: 500pc / reňk

Önümiň beýany

ýumşak EVA köpük rolik (1)
ýumşak EVA köpük rolik (2)

“Yoga Soft EVA köpük rolikimiz”, ýoga düzgüniňiz üçin ýumşak, ýöne täsirli goldaw ulgamyny üpjün etmek üçin döredildi.Qualityokary hilli EVA köpüginden ýasalan bu rolik, täze başlaýanlar we tejribeli ýoga bilen meşgullanýanlar üçin ajaýyp we ýumşak ýer bilen üpjün edýär.Deňagramlylygy, çeýeligi ýa-da dynç alyş usullaryny ulanýarsyňyzmy, bu köpük rolik siziň ýoldaşyňyzdyr.

EVA köpük rolikiniň ýumşaklygy, duýgur ýerler ýa-da goşmaça rahatlyga mätäç ulanyjylar üçin ideal edýär.Belli bir myşsa toparlaryny nyşana almakdan başlap, çuňňur dokumalaryň gowşamagyna kömek etmek üçin bu rolik, ýoga amaly wagtynda bedeniňize iň oňat goldaw bermek üçin döredildi.Özboluşly dizaýny oňurgany deňleşdirmäge, dogry duruşy ösdürmäge we şikes ýetmek howpuny azaltmaga kömek edýär.

Gaoga üçin ýumşak EVA köpük rolikimiz ýeňil we ykjam gurluşa eýe, götermek aňsat we öýüňize, sport zalyňyza ýa-da studiýaňyza aňsatlyk bilen äkidilip bilner.Gaoga bilen meşgullanmagy ýa-da öz giňişligiňizde rahatlyk bilen sapak almagy halaýarsyňyzmy, bu köpük rolik size fitnes syýahatyňyzda ýoldaş bolup biler.Ykjam ululygy aňsat saklamaga mümkinçilik berýär we ýolda ýogalar üçin ajaýyp ýoldaş bolýar.

Köpdürlüligi, ýumşak EVA köpük rulonlarymyzy bazardaky beýleki önümlerden tapawutlandyrýan esasy aýratynlyklardan biridir.Diňe ýoga üçin däl, eýsem fitnes çäreleriňiziň başga maksatlary üçin hem ulanylyp bilner.Myşsalary gyzdyrmak we sowatmak üçin ýoga praktikasyndan öň we soň ulanyň.Rolikanyň dokumasy, gan aýlanyşyny höweslendirýän we myşsalaryň agyryly we dartgynlylygyny ýeňilleşdirýän ýumşak massa like ýaly tejribe berýär.

Bu köpük rolik, iň ýokary netijeler üçin ajaýyp ululykda we islendik ýoga pozasyna ýa-da maşklara laýyk gelýär.Bedeniňiziň ähli mümkinçiliklerini ýerine ýetirmegine mümkinçilik berýän has çuňňur uzalmaga kömek edýär.Mundan başga-da, bu rolikleri gündelik tejribäňize goşmak, esasy ýoga amalynyň möhüm elementleri bolan esasy güýji, durnuklylygy we deňagramlylygy ýokarlandyrýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň